newgeneration.si
new generation / nova generacija
Center za raziskave
in oblikovanje
Center for research and design C4RD
Previous
Next

Naša vizija

Naša vizija je oblikovati izdelke, embalažo in nove poslovne modele, ki bodo koristni ljudem, planetu in podjetjem.

Z inovativnimi rešitvami in novimi modeli ponovne uporabe želimo pospešiti in razširiti krožne rešitve in oblikovati embalažo in izdelke s ponovno ali dolgo življenjsko dobo.

Uravnotežite potrebe uporabnikov z ozaveščenostjo o sistemih

Tradicionalni pristopi oblikovanja posebno poudarjajo zadovoljitev  potreb končnega uporabnika. Če želimo oblikovati za krožno gospodarstvo, moramo pogledati veliko širše od tega. Tako da ne upoštevamo le uporabnika, ampak tudi sistem, v katerem bo zasnova obstajala. To pomeni razumevanje vpliva našega oblikovanja na deležnike in vključitev povratnih zank za pomoč pri prepoznavanju in odpravljanju nenamernih posledic naših oblikovalskih odločitev. Na vsaki stopnji procesa oblikovanja moramo povečati potrebe uporabnika in jih hkrati pomanjšati na tistem delu, kjer so škodljivi za sistem in planet.

Velik izziv bo nenehno nihanje med tema dvema enako kritičnima vidikoma, ki ga imenujemo design for new generation

Embalaža za enkratno uporabo
new generation 1xUSE

Problematika embalaže za enkratno uporabo. Kako ponuditi podjetjem inovativne druge možnosti za razvoj in doseganje rasti, ki upošteva pravila ponovne uporabe materialov in ohranitev materialov v obtoku.

OZNAČEVANJE CO2e
new generation PRODUCT

Programa označevanja CO2e na izdelkih je rezultat celovitega sistemskega pristopa k oblikovanju in sodelovanja s strokovnjaki na področjih trajnostnega razvoja, recikliranja materialov, antropologije, psihologije, tehnologije in digitalizacije, kemije. Temelji na stebrih 1. pridelava, izdelava, 2. embalaža, 3. transport, 4. uporaba, 5. kako konča izdelek oz. embalaža − kako zaključiti zanko.

Zakaj je označevanja CO2e na izdelkih pomembno.

Saj le tako ustvarimo zavedanje in dialog o povezavi med izdelkom, hrano in podnebnimi spremembami. V ZDA je bila narejena raziskava, da kar 67 odstotkov potrošnikov podpira označevanje ogljika na izdelkih (“2020 Consumer Research Shows Sustained Support for Carbon Labeling on Products.” Carbon Trust, 24 Apr. 2020).

new generation design
TO LAST

Oblikovanje izdelkov, ki jih bomo imeli in uporabljali dolgo ter jih predali tudi prihodnjim generacijam.

REUSE, REDUCE, RECYCLE

Kako podaljšati življenjsko doba materialov. Ponovna uporaba izdelkov in embalaže tako, da jim dodamo dodano vrednost in spodbudimo v ponovno uporabo.

"Dobri oblikovalci morajo imeti "Big picture" na stvari, ki jih oblikujejo bodisi, da je to predmet, embalaža ali uporabnikova izkušnja."

Bojana Fajmut

Naša področja

1. Embalaža new generation

Temelji na inovativnem celovitem pristopu k oblikovanju embalaže, ki upošteva pravila ponovne uporabe materialov in ohranitev materialov v obtoku.

Vnašanje Programa označevanja CO2e in celovitega sistemskega pristopa k oblikovanju (1. pridelava, izdelava, 2. embalaža, 3. transport, 4. uporaba, 5. kako zaključiti zanko, kako konča izdelek oz. embalaža).

2. Modeli za ponovno uporabo

Oblikovanje in ohranjanje embalažnih materialov za večkratno uporabo.

Ponovna uporaba materialov v obliki industrijske simbioze.

Povezovanje v krožno gospodarstvo.

3. Raziskovanje in testiranje

Za spodbujanje sprememb v celotni industriji in ustvarjanje dolgoročnega učinka.

V naš proces dela so vključeni najrazličnejši strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja, recikliranja materialov, oblikovanja, antropologije, psihologije, tehnologije in digitalizacije, kemije.

4. Povezovanje v partnerstvo

5. Predavanja in prenos znanja

 

Embalaža nove generacije

The a New generation packaging

Temelji na inovativnem celovitem pristopu oblikovanja embalaže, ki med drugim vključuje pregled reciklabilnosti materialov embalaže C4R, in oblikovanja, ki upošteva pravila ponovne uporabe materialov ter ohranitev embalažnih materialov v obtoku. 

Celovit pristop k embalaži

Celovit pristop h kompleksnemu problemu embalaže, ki upošteva vračanje dragocenega materiala v dobavno verigo tako, da koristi ljudem, planetu in podjetjem.

Prvi korak k ponovni zasnovi trajnostne in krožne embalaže se začne s premislekom o materialih.

Skupaj s partnerji napredujemo pri novih materialnih inovacijah, ki omogočajo bolj krožno embalažo, in preprečujejo, da bi viri padli na odlagališča in v oceane.

Embalaža za nove generacije

 1. C4R > checking for recycling

Embalaža se celostno pregleda in analizira s programskim orodjem …

… inštirtit, s katerim določimo možnost zbiranja, razvrščanja in predelave embalaže. Tako pridobljena reciklabilnost embalaže se analizira.

 1. D4R > design for recycling − določijo se smernice za oblikovanje.

  Postavijo se izhodišča za nove inovativne pristope. Predlagajo se novi materiali, njihova uporaba in kako naj bo oblikovana embalaža. Na podlagi teh parametrov se oblikuje nova embalaža.

 2. NGP > The a New generation Packaging  − postavijo se nove vrednosti reciklabilnosti in izračun prihranka CO2.
 1. Inovativno

Premakniti meje statusa quo in videti, kaj bi bilo mogoče (KAJ???)

 1. Testiramo in svetujemo

Zagotoviti, da se nove inovacije uskladijo z infrastrukturo in so ob prihodu na trg izvedljive.

 1. Povezujemo strokovnjake in podjetja

Za spodbujanje sprememb v celotni industriji in ustvarjanje dolgoročnega učinka.

 1. Predavanja in prenos znanja
 2. Modeli za ponovno uporabo embalaže in odpadkov

   

  Ohranjanje embalažnih materialov za večkratno uporabo

  Povezovanje in (KAJ???)

 3. Raziskovanje in testiranje

Za spodbujanje sprememb v celotni industriji in ustvarjanje dolgoročnega učinka.

 

Prvi korak k ponovni zasnovi trajnostne in krožne embalaže se začne s premislekom o materialih.

Skupaj s partnerji napredujemo pri novih materialnih inovacijah, ki omogočajo bolj krožno embalažo, in preprečujejo, da bi viri padli na odlagališča in v oceane.

Mora se spremeniti način proizvajanja.

Cilj je obravnavati odpadno embalažo za enkratno uporabo po vsem svetu.

Z delovanjem po celotni vrednostni verigi in vključevanjem ključnih deležnikov se celovito lotevajo kompleksnega problema in vračajo dragoceno gradivo v dobavno verigo, kar koristi ljudem, planetu in podjetjem.”